BRZO I POVOLJNO 

mob: 091/510-5056 

 info@ministro.hr

Dimovodni sustavi

Osnovni dijelovi dimovodnih instalacija su:

1. dimnjak
2. zračni prostor za prolaz dimnih plinova
3. dimovodna cijev
4. toplinska izolacija
5. vanjska stijenka
6. omotač 
7. sekcija dimnjaka
8. višeslojni dimnjak
9. priključak na dimnjak 
10. spojna dimovodna cijev
11. uređaj za loženje
12. otvor za kontrolu i čišćenje
 dimnjak

OSNOVNE FUNKCIJE DIMOVODNIH SUSTAVA

- neometano odvođenje dimnih plinova u okolinu,
- sprječavanje nekontroliranog ulaska dimnih plinova u prostoriju,
- kontrolirana odvodnja kondenzata nastalog kondenzacijom dimnih plinova,
- osiguravanje podtlaka potrebnog za svladavanje otpora u ložištu, dimovodnoj cijevi i dimnjaku (kod atmosferskih ložišta).

OPĆE KARAKTERISTIKE DIMNJAKA

 - dimnjaci se u pravilu postavljaju u unutrašnjost zgrade,
 - iznutra moraju biti glatki i nepropusni te konstantnog presjeka,
 - konstrukcija dimnjaka mora osigurati njegovu postojanost i otpornost na temperature i koroziju,
 - visina dimnjaka određena je visinom zgrade,
 - za izbjeganuti utjecaj vjetra i susjednih objekata potrebno je visinu dimnjaka prilagoditi stanju na terenu,
 - temperatura dimnih plinova najviša je na ulazu u dimnjak i postupno opada prema vrhu,
 - potrebno je osigurati da se dimni plinovi na svom putu ne ohlade do temperature kondenzacije.

 Dimenzioniranjem i izgradnjom dimnjaka potrebno je maksimalno smanjiti utjecaj procesa izgaranja na okoliš.

 Obavezna je primjerenost konstrukcije dimnjaka vrsti goriva.

 Osigurati odgovarajućom konstrukcijom dimnjaka potreban podtlak neopodan za potpuno izgaranje u ložištu.

 Osigurati da se konstrukcijom dimnjaka održava stabilnost sastava dimnih plinova sa ili bez kondenzacije (kondenzacijski kotlovi!).

 Održavanje dimnjaka neophodno je u pogledu sigurnosti, zaštite od požara kao i ispravnosti rada energetskog postrojenja;

 Ugradnja dimnjaka treba biti provedena prema statičkom proračunu za osiguranje stabilnosti dimnjaka i sigurnosti posluživatelja dimnjaka.