BRZO I POVOLJNO 

mob: 091/510-5056 

 info@ministro.hr

Analiza zgrada

Analiza zgrade i građevnih dijelova


• toplinski gubici kroz građevne dijelove zgrade
• tipovi vrata i prozora
• vrste stakla, svojstva i toplinski dobici
• zaštite od sunčevog zračenja
• zrakopropusnost sljubnica prozora
• ispitivanje propusnosti

 toplinski gubici zgrade

Prozor

 
• zaštita od gubitka topline iz grijanog prostora
• prijemnik za sunčevu energiju

Toplinski gubici kroz prozor
• transmisijski gubici (HT)
• ventilacijski gubici (HV)

Toplinski gubici kroz građevne dijelove zgrade:


• vanjski zidovi
• prozori i vrata
• pod
• krov

 


Tipovi stakla


U - vrijednosti različitih tipova stakla

 

Vrata


• pokretni dio pregrade / zida
• povezivanje i odvajanje prostora unutar građevine ili za ulaz u građevinu

Obzirom na položaj vrata
• unutarnja vrata,
• vanjska vrata.

Materijali za izradu dovratnika
• Drvo
• Metal
• PVC
• Kombinacije materijala

 

Zahtjevi za vrata


• povezivanje / odjeljivanje prostora,
• osvjetljavanje i provjetravanje,
• toplinska zaštita,
• zvučna zaštita,
• protupožarna zaštita,
• protuprovalna zaštita,
• zaštita od atmosferskih utjecaja (vanjska vrata),
• ostali posebni zahtjevi.

Ugradnja prozora

 Ugradnja prozora

Proizvodi od stakla u arhitekturi


• ravno staklo,
• stakleni blokovi, opeke, crijepovi,.... ,
• staklena vlakna (optička vlakna, staklena vuna, ....),
• staklena pjena (toplinska izolacija)

Odabir mjera za poboljšanje toplinsko izolacijskih vrijednosti prozora ovisit će o stupnju zaštite građevine kao i o predviđenim troškovima sanacije.

• Kod dvostrukih prozora moguće je izvesti samo dodatna brtvljenja preklopa između prozorskih krila i okvira što predstavlja najmanji trošak.
• Postava IZO stakla u utore starog krila moguća je kod prozora čiji utor za staklo ima dovoljnu dubinu kako bi mogli ugraditi IZO staklo. Nedovoljna dubina utora može se ostvariti i pomoću metalnih profila. Prozorski okvir, doprozornik i okov (prozorske petlje) trebali bi u ovom slučaju biti dovoljno čvrsti kako bi mogli preuzeti veću težinu ostakljenja.
• Moguća je i postava IZO stakla u novi zaseban okvir izvana ili iznutra kao predkrilo postojećih prozora. Ova krila moguće je postaviti i na postojeće  doprozornike, ali se zbog smanjenja propusnosti reški treba odlučiti za zaseban okvir.
• Stavljanje predprozora s vanjske ili unutarnje strane predstavlja sličnost s prethodnim slučajem, ali ovdje predprozor mora biti čvrsto ugrađen sa svojim zasebnim doprozornikom. Prozor je potrebno izvesti sa svim preklopima i brtvama kako bi se osigurala njihova potpuna svrsishodnost.
• Ugradnja novih prozorskih krila u stare doprozornike pretpostavlja dobre i kvalitetne stare doprozornike. Pravokutnost starih okvira smanjiti će probleme prilikom postave i prilagođavanja novih krila.
• Ugradnja novih prozora u stari doprozornik – okvir moguće je rješenje u slučaju podnošljivog stanja starog okvira. Ovaj način smanjuje svjetlu širinu otvora i u svakom slučaju treba kritički provjeriti opravdanost ovakve odluke.
• Zamjena starih prozora novim predstavlja najradikalnije rješenje koje je neminovno vezano za zidarske, ličilačke, a najčešće i limarske radove.