BRZO I POVOLJNO 

mob: 091/510-5056 

 info@ministro.hr

Arhitektonski dio

Bitni čimbenici koji utječu na uštedu energije i toplinsku zaštitu zgrade:

 -  unutarnji i vanjski klimatski uvjeti (namjena zgrade i lokacija zgrade u prostoru),
 -  orijentacija zgrade i prostorija u zgradi u odnosu na strane svijeta,
 -  geometrija zgrade,
 -  vrste i veličine građevnih dijelova (materijali, toplinski mostovi, otvori, ...),
 -  ventilacija i uređaji za grijanje, primjena alternativnih izvora energije.
 Osnove zgradarstva
 faktor oblika
 osuncanje zgrade

Razmatranje energetskog koncepta zgrade je multidiscipliniran i vrlo složen timski rad koji zahtjeva suradnju niza stručnjaka na odabiru optimalnog rješenja

 -  Iako sektor zgradarstva predstavlja najveći potencijal energetskih ušteda, zgrade su toliko složeni sustavi da je moguća reakcija u sektoru zgrada vrlo kompleksna, a time i vrlo troma
 -  Zgrade se dijele u više kategorija prema namjeni, načinu korištenja i energetskoj potrošnji, te je njihova energetska analiza, koja u Hrvatskoj nema gotovo nikakvu tradiciju, time još složenija i zahtjevnija. Dodatno ulaganje u povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje toplinskih gubitaka na novogradnji višestruko je isplativo, a povećanje cijene gradnje za 10% može značiti energetske uštede 50 do 80%
 -  Posebno je važna suradnja svih sudionika u projektiranju, kao i budućih korisnika zgrade, u pažljivoj optimizaciji i planiranju energetskog koncepta – INTEGRALNO PLANIRANJE!
 -  Energetska certifikacija zgrada, kvalitetno provedena i implementirana, mogla bi odigrati ključnu ulogu u podizanju kvalitete gradnje i kvalitetnom osmišljavanju energetskog koncepta novih zgrada, pokretanju sustavne obnove i osuvremenjivanja postojećeg sektora zgrada, te značajno doprinjeti razvoju integralnog projektiranja uzimajući u obzir cijeli životni vijek zgrade.

Napredne smjernice za projektni zadatak za projektante

 -  Visoki nivo toplinske zaštite cijele vanjske ovojnice;
 -  Rješavanje detalja potencijalnih toplinskih mostova;
 -  Kontrola toplinskog zračenja od Sunca kako bi se smanjile potrebe za rashladnom energijom;
 -  Maksimalan ulazak dnevnog osvjetljenja kako bi se smanjila potreba za električnom energijom;
 -  Korištenje prirodnog zasjenjenja gdje je to moguće;
 -  Integralno planirati rješenja svih tehničkih sustava zgrade, kako bi se omogućila centralizacija, visoka energetska efikasnost, te jednostavno upravljanje potrošnjom za svakog korisnika.