BRZO I POVOLJNO 

mob: 091/510-5056 

 info@ministro.hr

Strojarski dio

Strojarski dio

• elementi sustava - kotlovi
• elementi sustava – uređaji za pripremu i dobavu goriva
• elementi sustava – plamenici
• elementi sustava – plinska rampa
• elementi sustava – posebnosti grijanja na plin i el lož ulje
• elementi sustava – sustav dimnih plinova
• elementi sustava – posebnosti sustava dimnih plinova
• elementi sustava – upravljački i kontrolni sustav
• energetski kapacitet postrojenja
• učinkovitost postrojenja – stupanj djelovanja
 bojler plin
Sustavi grijanja i potrošne tople vode odnosno njihove komponente moraju zadovoljiti bitne zahtjeve za građevinu odnosno bitne zahtjeve tehničkog propisa i norme koji se na njega odnose. Za sve građevne proizvode namijenjene za grijanje i pripremu potrošne tople vode primjenjuju se Pravilnik za građevne proizvode i Tehnički propis za građevne proizvode koji specificiraju koji dokumenti prate pojedini građevni proizvod i moraju biti na uvid prilikom preuzimanja građevine. Na temelju tih dokumenata i uvida u stvarno stanje donosi se sud o usklađenosti izvedene instalacije s projektom. Za svaki ugrađeni element sustava grijanja i pripreme potrošne tople vode moraju postojati Upute za postavljanje, rad i održavanje na hrvatskom jeziku. Sukladnost građevnog proizvoda s propisima dokazuje se proizvođačevom izjavom o sukladnosti i odgovarajućim certifikatom ako je propisan primijenjenom tehničkom specifikacijom (npr. Certifikat sukladnosti za opremu pod tlakom) i oznakom sukladnosti na samom proizvodu.
Ispitivanja vezana na sustav grijanja i pripreme potrošne vode u građevini moraju dokazati da su ostvareni zahtjevi u pogledu ugradnje građevnih proizvoda u sustave, da je instalacija izvedena prema zahtjevima Tehničkog propisa o sustavima grijanja i hlađenja, da je kotao spojen na odgovarajući dimnjak i odrediti njegovu učinkovitost, odnosno elemente potrebne za izračun isporučene energije u sustav. Mjerenjima treba dokazati emisije štetnih tvari u zrak prema zahtjevima propisa i u definiranim vremenskim periodima. Ostala mjerenja provode se kod novih građevina prema potrebi dok se kod postojećih građevina čije se instalacije grijanja i potrošne vode žele osuvremeniti moraju provesti kompletna mjerenja sustava (nazivna snaga, gubici, stupanj djelovanja, emisije štetnih tvari u dimnim plinovima), kako bi se mogle donijeti mjere za poboljšanje učinkovitosti.