BRZO I POVOLJNO 

mob: 091/510-5056 

 info@ministro.hr

Materijali

Materijali u zgradarstvu prema namjeni


- konstruktivni materijali, materijali za pregrađivanje, veziva
- materijali obloga i zaštite
Konstruktivni materijali i materijali za pregrađivanje:
- za izvedbu nosive konstrukcije zgrade i nosivih pregrada - kamen, opeka, beton, armirani beton, drvo, čelik, veziva
- za izvedbu nenosivih pregrada - opeka, beton, drvo, gipskarton, ...
Materijali za obloge i zaštite:
- obloge u interieuru - materijali za obloge podova, zidova, stropova
- obloge u eksterieuru - materijali za fasadne, krovne obloge, obloge terena
- izolacijske obloge - materijali za hidroizolacije, toplinske izolacije, zaštita od požara, zračenja, buke, brtveni materijali, ..
Materijale/gradiva biramo za određenu namjenu prema njihovim svojstvima.

KONSTRUKTIVNI MATERIJALI


Bitna svojstva pri analizi energetskih svojstava zgrada
Toplinsko izolacijska svojstva materijala za nosive konstrukcije:
beton, armirani beton, kamen, čelik
- loši toplinski izolatori, bez obzira na debljinu konstrukcije
- toplinski neizolirane konstrukcije od ovakvih materijala predstavljaju izražene toplinske mostove
drvo, porozirana opeka, porobeton
-relativno dobri toplinski izolatori kod većih debljina
puna i saćasta opeka
- osrednji prema lošem izolatoru, vezano na debljinu konstrukcije i vlažnost
materijala

Trajnost konstruktivnih materijala pri dugotrajnoj izloženosti vodi i vlazi:


Opeka – osrednja
Armirani beton, beton – visoka (uz odgovarajuću recepturu)
Čelik – niska za nezaštićene konstrukcije, ovisi o stupnju zaštite i izloženosti
Drvo – niska kod oscilacija u vlažnosti
Svi navedeni konstruktivni materijali su trajni materijali uz primjerenu
zaštitu konstrukcije!
OSTALI MATERIJALI ZA IZVEDBU ZGRADA
primjena prema traženim konkretnim svojstvima obloga:
- hidroizolacije, toplinske izolacije, mehanička zaštita, itd
trajnost – ovisna o ispravnoj ugradnji, detaljima izvedbe konstrukcija, kompatibilnosti, otpornosti na klimatske uvjete, požar, ...

Kompatibilnost u primjeni materijala:


- metali različitih elektičnih potencijala – odvajanje radi galvanskih struja
(premazima, folijama, ljepenka, guma)
- polistiren toplinske izolacije (EPS, XPS) – ne smiju biti u kontaktu s PVC
folijama (odvajanje filcem – PES, PP)
Trajnost ugrađenih materijala u zgradama:
- min. 50 godina, uz odgovarjuće održavanje i ugradnju,
- ovisna o ispravnom koncipiranju svih slojeva konstrukcije i detalja ugradnje
- potrebno je dobro poznavanje svojstava građevinskih materijala, kompatibilnosti i ispravnih uvjeta ugradnje i održavanja – stručno područje inženjera građevine i arhitekture (na visokim učilištima obrađuje se u kolegijima Arhitektonske ili građevinske konsturkcije, Elementi visokogradnje) preporuka je koncipiranje novih građevnih dijelova zgrada, rekonstrukcija ili poboljšanja izraditi u konzultaciji s ovlaštenim projektantima, inženjerima arhitekture ili građevine koji se bave projektiranjem i izvođenjem u području zgradarstva

TOPLINSKE IZOLACIJE (TI)


- posebno razvijeni suvremeni građevinski materijali, ugrađuju se u konstrukcije zgrada iz razloga:
toplinske zaštite (zimsko razdoblje)
- smanjenje odvođenja topline iz zgrada (smanjenja toplinskih gubitaka)
- postizanja unutarnje površinske temperature iznad točke rošenja
toplinska stabilnost (ljetno razdoblje):
- zaštita konstruktivnih dijelova zgrade od velikih temperaturnih razlika, odnosno toplinskih naprezanja
- postizanje ujednačene temperature unutarnjeg prostora, odnosno zaštita od pregrijavanja obodnih pregrada i zračenja topline u interieur
položaj toplinske izolacije
- najpovoljniji s vanjske (zimi hladnije) strane.
Pozicije unutar slojeva vanjske konstrukcije ili na unutarnjoj strani su
nepovoljnije za postizanje ispravnog fizikalnog procesa.
Smještaj toplinske izolacije s unutarnje strane povoljniji je samo za prostore
koji se povremeno griju (kazališne i koncertne dvorane, sportske dvorane i sl.)
gdje je potrebno brzo zagrijavanje volumena zraka bez akumuliranja topline u
masivnoj konstrukciji.
Zahtjevi koji se postavljaju za suvremene toplinsko izolacijske materijale:
- visoka toplinsko izolacijska svojstva
- čvrstoća, postojanost oblika
- negorivost, netoksičnost pri gorenju
- vodoneupojnost – samo XPS i CG!
- postojanost na starenje, truljenje, vibracije
- visoka paropropusnost – samo neki!
- kemijska neutralnost, ekološka prihvatljivost, oporabljivost