BRZO I POVOLJNO 

mob: 091/510-5056 

 info@ministro.hr

Općenito

Za potrebe izračuna zgrade treba klasificirati prema slijedećim kategorijama:

Obiteljske kuće-različitih tipova Hoteli i restorani
Apartmanski blokovi Sportski objekti
Uredi Zgrade veletrgovine i trgovine na malo
Zgrade obrazovne namjene Ostale zgade koje troše energiju
Bolnice

  

Certificiranje zgrada:

Investitor pribavlja certifikat prije uporabne dozvole odnosno drugog akta za uporabu
Vlasnik zgrade dužan je imati energ.certifikat prije promjene vlasništva, iznajmljivanja, leasinga, davanja u zakup
Kupac /zakupac zgrade, najmoprimac prije sklapanja ugovora ima pravo uvida u energ.certifikat
Vlasnik zgrade javne namjene mora izložiti ECZ

  

Izvješće o pregledu sadrži:

podatke o osnovnoj potrošnji s pokazateljima potrošnje
podatke o usklađenosti svojstava građevine s tehničkim propisima 
procjenu energetske učinkovitosti odnosno pokazatelje
identifikaciju mjera  za smanjenje potrošnje energije i poboljšanje energetske učinkovitosti
procjenu ušteda energije i  postupke za utvrđivanje ušteda
izračun isplativosti primjene mjera
preporuke o provedbi mjera za gospodarenje energijom i poboljšanje ener. učinkovitosti

Ovlaštena osoba obavlja posao

Neovisno, samostalno, objektivno
U skladu s Zakonom, propisma, tehničkim propisima i pravilima struke
Vodi evidenciju o pregledima,  ECZ i kontrolama
Čuva izvješća i ECZ 10 godina i unosi u registar pri MGIP-u