BRZO I POVOLJNO 

mob: 091/510-5056 

 info@ministro.hr

Sustavi regulacije i upravljanja

U svrhu ostvarenja projektiranih uvjeta u prostorima uz minimalni utrošak energije, sustav treba biti potpuno regulabilan. Uz to mora biti omogućeno otkrivanje i otklanjanje operativnih problema. 

 problem viska protoka

Za to trebaju biti ispunjena tri osnovna uvjeta:

1. Projektni protok mora biti dostupan na svim krajnjim potrošačima pri punom opterećenju.
2. Autoritet regulacijskih ventila krajnjih potrošača ne smije biti ugrožen kroz promjene diferencijalnog tlaka.
3. Protoci moraju biti uravnoteženi u doticaju hidrauličkih krugova kojim se prenose topliska ili rashladna energija.
Najbolji način ispunjenja ovih uvjeta jest primjena odgovarajućeg koncepta regulacije sustava.

OSNOVNI ZADACI SUSTAVA REGULACIJE I UPRAVLJANJA SU:

1. osigurati pouzdan pogon sustava uz osiguravanje odgovarajućeg stupnja ugode
2. osigurati proces gospodarenja energijom ne ugrožavajući stupanj ugode prostora 
3. smanjenje potrošnje energije i pogonskih troškova uz održavanje dgovarajućeg  stupnja ugode
4. povećanje pogonske sigurnosti i zaštite sustava, smrzavanje i pregrijavanje, prekoračenje tlaka i sl.
5. pojednostavljenje rukovanjem sustavima

TOPLINSKI UČIN SUSTAVA ILI PODSUSTAVA OVISI O:

1. toplinskim karakteristikama elemenata građevinske fizike zgrade
2. vanjskoj temperaturi (klimatskoj zoni u kojoj se objekat nalazi)
3. intenzitetu i karakteru vjetra
4. utjecaju Sunčevog zračenja
5. utjecaju unutrašnjih izvora topline

Trošak 1°C previsoke temperature prostora tijekom godine povećava troškove sustava za  6  DO 11 %

Višak protoka na prvim potrošačima rezultirati će manjkom protoka na preostalim potrošačima. Regulacijski ventili ne mogu riješiti ovaj problem.